Εκδόσεις πιστοποιήτικων


                                            

Εκδόσεις πιστοποιήτικων μόνο για ενορίτες:

ΑΓΑΜΙΑΣ:
Οι μελλόνυμφοι με τις ταυτότητες τους και με δύο μάρτυρες (όχι πρώτου βαθμού συγγένειας την ορισμένη μέρα).

ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ:
Οι γονείς με τις ταυτότητες τους και την ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου τους και την βεβαίωση βαπτίσεως του αναδόχου.

ΑΠΟΡΙΑΣ:
  1. Ταυτότητα
  2. Εκκαθαριστικό εφορίας προηγούμενου έτους 
  3. Απόδειξη ΔΕΗ
  4. Ποιστοποιήτικο οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο Αχαρνών η Κ.Ε.Π

Printfriendly